NGÂN KIỀU GIẢI ĐỘC

Chai 40 viên nang, hộp 10 vỉ x 10 viên nang.