SONG HẢO ĐẠI BỔ TINH – f

Chai 40 viên nang, hộp 10 vỉ x 10 viên nang.